Free counter and web stats

This is our page of books we love and books we'd love to have.

We'll start with our Military books:

If any of the writers or publishers should object to this form of projecting these books please mail me and I'll remove them.

Als welke uitgever of schrijvers ook bezwaar heeft tegen de manier waarop we hier de boeken tentoon spreiden mail me dan en ik verwijder het meteen.

We have the following books and more: We hebben de volgende boeken en meer :

Timberwolf Tracks (50th Anniversary Edition)- Door/by: Hoegh and Doyle - Uitgeverij/Publisher: Washington Infantry Journal Press. English - Engels

No Bed of Roses- Door/by: Fran Badgley-Husband Gene was with G Company,413th Regiment, 104th Infantry Division The Timberwolfs -Uitgeverij/Publisher: Krej Publishing. English - Engels ... (Click to see why we liked this book and where to order one. Klik om te zien wat wij hiervan vinden en waar u het kunt bestellen.) From Sept. 09 - 2005 a copy of this book available in the library of Zundert. -- Vanaf 9 Sept 2005 is dit boek ook aanwezig in de openbare bibliotheek Zundert, Noord Brabant.

Blow your horn......or- Door/by: Walter H.Yauk-H company, 415th (old Faithfull) Regiment, 104th Timberwolf Division- Uitgeverij/Publisher:WAL deMAR Publishing. English - Engels (Click here to see why we loved to read this book.)

The letters of a combat Rifleman - Door/by: Charles Davis-L Company, 415th Regiment,104th Timberwolf Division- Uitgeverij/Publisher: Dorrance Publishing Co.,Inc.. English - Engels ------Available 20 signed copies, America $15.00; mail to Joel Belski heeft nog 20 gesigneerde boeken te koop Europa $20.00, klik om hem te mailen. (Engels)

An Infantryman Remembers World War II- Door/by: John H. Light-G Company, 414th Regiment,104th Timberwolf Division -Uitgeverij/Publisher: Beidel Printing House, Inc. English - Engels

John H. Light E-Mail: JMLight619@aol.com Location: 619 Belvedere St. Carlisle, Pa 17013 said:" I would like to make available copies of my book "An Infantryman Remembers World War II". Cost $10 per copy Contact me at this address. Send me a check and I will send you a copy of my book." Thanks, John H. Light

John H. Light E-Mail: JMLight619@aol.com Lokatie: 619 Belvedere St. Carlisle, Pa 17013 Amerika zei:" Ik wil graag kopieën aanbieden van mijn boek "An Infantryman Remembers World War II". Kosten $10 per kopie U kunt contact met hem opnemen op bovenstaand adres. Zend me een check en ik stuur u een kopie (over verzendkosten kunt u hem zelf meer vragen). Dank u, John H. Light

The Memories of an Infantryman in the I & R Platoon -Door/by: Duane Robey-Intelligence and Reconnaissance Platoon HQ Company, 415th Infantry Regiment,104th Infantry Division known as the Timberwolf Division -Uitgeverij/Publisher: Privately by the Author. English - Eng

The Trail of the Timberwolf -104th Infantry Division - Camp San Lois Obispo - California. English - Engels

Oorlog en Bevrijding Zundert en Rijsbergen- Door/by: Jose Buiks - Hendrickx & Jan Bastiaansen- Uitgeverij/Publisher: Histoire&collections. Dutch - Nederlands

Wuustwezel en Loenhout in de tweede wereldoorlog- Door/by: Guido van Wassenhove- Uitgeverij/Publisher: Flitsgrafiek - Wuustwezel. Dutch - Nederlands

Spearheading D-Day- Door/by: Jonathan Gawne- Uitgeverij/Publisher: Histoire&collections. English - Engels

 8th Infantry division related sites

Missing pieces of WW2- Door/by: Janine Shinkoskey Brodine--Short true story's of WW2 - Korte waargebeurde verhalen van W.O.2- Uitgeverij/Publisher: Hara publishing group. English - Engels

 Hutchinson's Pictorial History of the War (foto geschiedenis van de oorlog) Edited by bewerkt door Walter Hutchinson -- Hutchinson & Co (publishers) LTD. London Melbourne.......If you want to see the pictures of the 104th and some others, click the book....als u enkele foto's wilt zien klik dan op het boek.

 The Memoirs Of a MAVERICK MAJOR (De Memoires van een MAVERICK MAJOOR). By John A Melhop, 104th Infantry Division, "Timberwolf Division" 414th Regiment, 2nd Battalion. Door John A Melhop, 104th Infantry Divisie, "Timberwolf Divisie" 414de Regiment, 2de Bataljon.

The FIVE BY FIVE, Copyright, 1946, by-door Sayward H. Farnum, about the 555th AAA AW BATTALION

Over het 555th AAA AW BATTALION.

  Life in the Army, Letters to Jean - By Charles H.Norris Copyright 2001- 104th Infantry Division 415th Infantry Regiment. Mr. Norris wrote over 250 letters to a friend from 1942 to 1945, from this, and the companies regimental combat records and his memory he wrote this book. An extra for us is the "fight for Achtmaal" on page 291. 104de Infantery Divisie 415de Infantery Regiment. Meneer Norris schreef van 1942 tot 1945 meer dan 250 brieven aan een vriendin, hiervan en van de gevechtsverslagen van de regimenten van zijn compagnie en gewoon uit zijn herinnering schreef hij dit boek. Voor ons is het erg leuk dat er op pagina 291 ook een stukje over de gevechten bij Achtmaal instaat.

Click here if you would want to buy it ------------ Klik hier als u het wilt kopen

 Good Morning. But The Nightmares Never End. Copyright 1997- Good morning is one combat soldier's experience as an infantryman on the frontlines of World War II Europe, as a prisoner of war in a German work camp and as a displaced disillusioned veteran shortly after the war's end. Goede morgen maar nachtmerries stoppen nooit. Copyright 1997- Goede morgen is het verhaal van de ervaringen van een gevechts soldaat als infanterie man aan de frontlinies van Wereldoorlog 2 in Europa, Als een krijgsgevangene in een Duits werkkamp en als een misplaatst gedesillusioneerd veteraan kort na de oorlog.

in this Dutch book about WW2 there are 3 pictures of the 104th infantry Division, The Timberwolves.

In dit Nederlands book"Er heerschte een ernstige oorlogstoestand"over de tweede wereldoorlog staan ook 3 Timberwolf foto's

 Combat General of WW II - The life of an American Soldier, By Gerald Astor.

Gevechtsgeneraal van WO2 - Het leven van een Amerikaanse soldaat, door Gerald Astor.

 The story of a WW2 Cantonment - Today Oregon's Largest Ghost Town - By John H. Baker.

Het verhaal van een WO2 Kampement - Vandaag Oregon's Grootste Spook stad - Door John H. Baker.

 Der March der "Timberwölfe" nach Halle. -Von Matthias J. Maurer.

The Timberwolf March to Halle. - By Matthias J. Maurer. Click on the book for a link to his website.

De Mars der Timberwolves naar Halle. - Door Matthias J. Maurer.

By Mary Nahas ISBN: 1-4141-0222-4

Click the book for her website - klik het boek om naar haar website te gaan.

This is the historical account that reveals how a single soldier on a lone mission Found the camp and saved the prisoners.

Caused the discovery of Nordhausen, Buchenwald, and other camps. Click here for a small bookreview. From Sept. 09 - 2005 a copy of this book available in the library of Zundert.

Dit is het historische verslag dat onthult hoe een enkele soldaat op een eenzame missie, een kamp vond en gevangenen redde.

Er zorg voor droeg dat Nordhausen, Buchenwald, andere kampen werden gevonden. Klik hier voor mijn boekverslagje

Vanaf 9 Sept 2005 is dit boek ook aanwezig in de openbare bibliotheek Zundert, Noord Brabant.

Dag en nacht, Luchtoperaties 1940 - 1945 - Spotten tijdens de tweede wereldoorlog Door Frank de Leeuw

Day and Night, Air opperations 1940 - 1945 - Spotting during the second World War By Frank de Leeuw - Dutch.

By / Door Wally Schoofs, (for details e mail Voor details).

Heel mooi uitvoerig boek, uitgegeven in eigen beheer. Een echte aanrader!!! 343 blz. gedetailleerd en leesbaar. Geen ISBN nummer.

Beautiful thorough book personaly published. Dutch!!! 343 pages. detailled book. no ISBN number.

We always are searching for personal stories - Films - Pictures and anything you may be able to share with us.:

We zoeken altijd naar persoonlijke verhalen - Films - Foto's en alles wat u maar met ons kunt delen:

We are searching for the following books: We zoeken de volgende boeken:

We know there are books that are now too expensive for us, but we still search for them.

Maybe by the time we find them we have saved enough to buy them, so please tell us your price.

We weten dat er boeken bij zijn die nu nog te duur voor ons zijn, maar we zoeken toch.

Misschien dat ze tegen de tijd dat we ze vinden wel betaalbaar voor ons zijn geworden omdat we genoeg gespaard hebben. Dus vertel ons a.u.b. gewoon wat ze kosten.

 

we have new reprints of some of them but look for the originals.

 

  ____________

Technical books wanted: Technische boeken gezocht:

Verlag des Deutscher Ingenieure, Berlin NW7 Sommerstraße 4a

 

  ____________

Other very good books:

The Dance - Door/by: Joe Matlock - Uitgeverij/Publisher: Writer's Showcase. English - Engels

(Click to see why we liked this book - Klik om te zien wat wij hiervan vinden)

Twilight of Fury was released on August the 2nd 2004

Free Guestbook from Bravenetpowered by Powered by Bravenet bravenet.com

 

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

 

 

 

 

other websites by this webmaster are

Andere websites van deze webmaster zijn:

Stationaire Motoren...... Militaria 2eWO

Stationary Engines ......... Militaria WW2

Mr. Dukes Museum

Achtmaal- Zundert - Wernhout-- pre WW2

Steam Galloper - stoom Draaimolen

Te koop; For Sale

Muizenpuntje brocante

Peperkoek

't Slagveld / the battlefield

©copyright Jeanne Oostvogels van Dijk

Note/opmerking: as far as we know there is no copyright the shown pictures in this site, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once / zo ver wij weten is er geen coppy right op de getoonde foto's op deze site, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.