2010 Timberwolf Battlefield Tour

May 20 - Oudenbosch - Standdaarbuiten - Mark River and - Remembering Mrs Charlotte Ubaghs (Bol) Huismans

May 21 Visiting both WW2 musea in Achtmaal - Unveiling the new Timberwolf street - Driving to Maxburg via Monument in Zundert and several battlefields

Timberwolf herinnerings tour 2010

20 mei- Oudenbosch - Standdaarbuiten - Mark River - Herinnerings ceremonie voor Mvr Charlotte Ubaghs (Bol) Huismans

21mei Visiting our WW2 museum - Unveiling the new Timberwolf street in Achtmaal - Naar Maxburg via het monument in Zundert en verschillende plaatsen waar zwaar gevochten is.

.

Oudenbosch May 20 Reid laying. - Oudenbosch 20 mei Kranslegging.

.

..

.

.

.

Then in Standdaarbuiten first some explanation on the crossing of the Mark River in 1944

Dan naar Standdaarbuiten waar eerst aandacht is voor de oversteek van de Mark in 1944

Then a reid laying at the Standdaar in Standdaarbuiten and a ceremony for Mrs. Charlotte Ubaghs former Mayor of Standdaarbuiten who died 14-11-2009 and was of the Timberwolves best friends in the Netherlands.

Dan kranslegging bij de Standdaar in Standdaarbuiten en een ceremony voor Mevrouw Ubaghs, de laatste burgemeester van Standdaarbuiten die op 14-11-2009 stierf en altijd een van de beste vrienden van de Timberwolves was in Nederland.

 

 .

.

.

..

.

.

1 2 3 4

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk