Foto's onder de poster!

Pictures beneath the poster

June 9,

Markdal T.T.

Tour with old motorbikes! Starts at 11.00 am at ..Kees and Leentje.. in Galder we'll stop at an exhibition of working old stationary Engines at Garage Oostvogels in Achtmaal afterwards the motorbikes are showed in Zundert at Cafe Neefs and in Galder at Cafe Leyten. Information Henk Antonissen 076-5651849

Als je buiten liep vanuit ons huis, stond alles vol met de prachtigste wegmotoren van voor 1960.

Stepping out of our frontdoor, everything was filled with pre 1960 motorcycles.

Interessant waren de motoren waaraan gesleuteld moest worden.

Those motorcycles that needed attention were most interesting.

Een kopje koffie of thee met een speculaas van de bakkersmolen luste iedereen, alleen kwamen we even wat koffie tekort.

Tea or coffee and a nice cookie of the Bakery-mill was appreciated by everyone, only problem was that we had not enough coffee at some point.

 Ga naar pagina Go to page 2

terug back

or/of

Klik hier voor de bladwijzer---click here for the Sitemap

some websites by this webmaster are

enkele websites van deze webmaster zijn:

Stationaire Motoren...... Militaria 2eWO

Stationary Engines ......... Militaria WW2

Mr. Dukes Museum

Achtmaal- Zundert - Wernhout-- pre WW2

Steam Galloper - stoom Draaimolen

Te koop; For Sale

Muizenpuntje brocante

Peperkoek

't Slagveld / the battlefield

©copyright Jeanne Oostvogels van Dijk

Note/opmerking: as far as we know there is no copyright the shown pictures in this site, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once / zo ver wij weten is er geen coppy right op de getoonde foto's op deze site, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.