In two languagesin twee talen ......................................7

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

Click the number to Go toGa naar klik op het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mr. Warmington Forwarded this picture send to him by Mr. Lee Smith. Meneer Warmington stuurde deze foto van meneer Lee Smith aan ons door.

The photo was taken in Germany on May 15, 1945 just before this battalion of the 555thAAA was transferred to Antwerp. The guys names, left to right are:

De foto werd genomen in Duitsland op 15 Mei 1945 net voordat dit bataljon van de 555ste Luchtafweergeschut naar Antwerpen overgeplaatst werd. De namen van de mannen zijn VLNR.

First Row: (Eerste rij):Ed Mahoney, S2; Vince Tufo, Dentist; Frank Daunis, Btry C CO; Walt Mejo S4; Bill Budge, Bn Motor Officer; Andy Anderson, Hqs Btry CO; Ed Malone, Chaplain; John Wyness, Bn Surgeon.

Second Row: (Tweede rij) Lee Smith, Btry D; Fred Waters, Btry A CO; Bud Caulkins, Btry C; Red Oppenheim, Btry C; Bill Ramsey, Bn Exec; Terry Allen, 104th Div. Comdr.; Sayward Farnum, 555 Bn CO; Noyes Weltmer, S3: Milton Stark, Btry D; Bud Johnson, Btry B CO; Tom McClarney, Btry B.

Third Row: (Derde rij) Ed Baker, Btry C; Don Grant, Btry D; Herb Richman, S1; Bill Mann, Btry A; John Corso, Btry A; Bill Warmington, Btry D CO; Dick Engard, Btry C; Benny Grant, Btry D; Leo Thoennes, Btry A; Bill McReynolds, Btry D; Pete Buechler, Btry B; Ken Holton, Btry C; Jim Harrison, Btry B; Frank Tedeschi, Personnel.

William Lewis Warmington "Wild Bill"

Captain, Battery D - 555th AAA Battalion (Mobile) 104th Infantry Division.

Picture taken 1945 in Antwerp, Belgium.

William Lewis Warmington "Wild Bill"

Kapitein, Batterij D - 555de AAA Bataljon (Mobiel) 104de Infanterie Divisie.

Foto gemaakt in 1945 te Antwerpen, België.

This is Herbert Berg his first year in the service Fall 1942 - 414 Regiment Company E

Dit is Herbert Berg, zijn eerste jaar in Dienst in de herfst van 1942 - 414de Regiment Compagnie E

 March 1944
This is Herbert Berg with his buddies at camp. Reading Left to Right...._?_ Conner(he has one hand in pocket), _?_ Latta(he is smiling and stands with both hands at sides), Herbert O. Berg(smiling, tallest, and has both hands behind his back).

Maart 1944 Dit is Herbert Berg met zijn maten in hetkamp. Van Links naar rechts...._?_ Conner (hij heefteen hand in zijn zak), _?_ Latta (hij staat lachend met de handen langs zijn zijde), Herbert O. Berg (lachend, grootste, en beide handen achter de rug.).

This is Herbert Berg in 1945 decorated

En dit is Herbert Berg in1945 onderscheiden.

 Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

Deze pagina wacht op nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Hebt u een foto van uzelf, uw man, of uw die in dit album hoort?

Liefst met een kleine uitleg? Mail hem alstublieft aan ons.

Hoogachtend Bart en Teun Oostvogels

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk