In two languagesin twee talen......................................6

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

Click the number to Go toGa naar klik op het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Demobilization Ceremonies at San Luis Obispo- California, September 1945. Front: Lt.General Walter Krueger, Major General Terry Allen, and Colonel John Cochran.

November 2007 Mrs. Anne Dorre wrote: "My father is the first soldier on the second row (on the left of the photograph) His name was Captain Ernest John McCully. 415th Regiment."

Demobilisatie ceremonies in San Luis Obispo- California, September 1945. Voorste rij: Lt.Generaal Walter Krueger, Majoor Generaal Terry Allen, and Kolonel John Cochran.

In November 2007 schreef Mevrouw Anne Dorre: mijn vader is de eerste soldaat in de tweede rij (links op de foto) Zijn naam was Kapitein Ernest John McCully. 415de Regiment.

Eilenburg Germany May 1945............Eilenburg Duitsland Mei 1945

 

Mr.Joel Belsky wrote:

My dad Louis Belsky, Philadelphia, Penn. 104th Army, 414th Regiment, 3rd Battalion - Headquarters Company.

Note his helmet in Window and Nazi Arm Band.

 

Meneer Joel Belsky schreef:

Mijn vader Louis Belsky, Philadelphia, Penn. 104de Leger, 414de Regiment, 3de Batalion - Hoofdkwartier Compagnie.

Let op de Helm in het raam en de Nazi Armband.

Left to Right: Eduard Lipka, (Whitehall, New York) - Louis Belsky (Philadelphia) - Artie Jones (Sedala County Missoury)

V.L.N.R.: Eduard Lipka, (Whitehall, New York) - Louis Belsky (Philadelphia) - Artie Jones (Sedala County Missoury).

 Sgt. A.L. Davies (Fillmore Utah) - Louis Belsky (Philadelphia)

Sgt. A.L. Davies (Fillmore Utah) - Louis Belsky (Philadelphia)

Halle Germany April 1945, Louis Belsky talking to 2 German students, Who are the students?

Halle Duitsland April 1945, Louis Belsky praat met 2 Duitse Soldaten, Wie zijn die studenten?

50 miles from Berlin, April 26 1945 at the Elbe river. Pfc Louis Belsky meets Ukrainians from Russia, who are they? Are they still living?

75 Kilometer van Berlijn, 26 April 1945 aan de Elbe rivier. Soldaat eerste klas Louis Belsky ontmoet Oekraïners uit Rusland, Wie zijn zij? Leven ze nog?

April 26 1945 at the Elbe river. PFC Sherman Franks from Nuys California, with 414th inf.reg. 3rd BN, HQSco meets with Ukrainien soldiers. Who are the Russian Soldiers?

26 April 1945 aan de Elbe Rivier. Soldaat 1e klas Sherman Franks uit Nuys California, bij het 414de Inf. Reg. 3de Bataljon, Hoofdkwartier co, ontmoet de Oekra Oekraïnsche Soldaten. Wie zijn deze Russische Soldaten?

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

Deze pagina wacht op nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Hebt u een foto van uzelf, uw man, of uw die in dit album hoort?

Liefst met een kleine uitleg? Mail hem alstublieft aan ons.

Hoogachtend Bart en Jeanne Oostvogels

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk