In two languagesin twee talen ......................................5

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

Click the number to Go toGa naar klik op het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

Mr. Wilbur Heinold wrote to us: This is a picture I thought you might like of the 2nd Battallion 415th Infantry Division Army Medics. This would have been taken in 1943. Front row (left to right): Defallo, Gonzalles, Rittendale, Sokash, unknown, Lampke, Morris, Whipple, Moss, Reardon Back row: Fawenties, Robinson, Kaysinger, Preajean, Heinold, Lt. Rodaboughm, Sanchez, Shaefer, Ardoin, Burke, Areaux

Dhr. Wilbur Heinold schreef ons: Ik denk dat jullie deze foto van het 2e Bataljon 415e Infanterie Divisie Leger medici wel mooi zullen vinden.Hij zal ongeveer in 1943 genomen. Voorste rij (V.L.N.R.): Defallo, Gonzalles, Rittendale, Sokash, unknown, Lampke, Morris, Whipple, Moss, Reardon Achterste Rij: Fawenties, Robinson, Kaysinger, Preajean, Heinold, Lt. Rodaboughm, Sanchez, Shaefer, Ardoin, Burke, Areaux

3rd Platoon - E Company 415th Inf : I found an old picture when we were at Camp Horn, in the Arizona dessert, probably 1943, or early 1944

Front row left to right: Branks -- Weathers -- McCord -- Melson -- 2nd Row : Kennedy -- Joyce -- Jean -- Bijauex -- Varela -- 3rd Row : Weaver -- Wheeler -- Andrew -- Griffin -- Heinold (Medic -- Jenson and Jonas.

3de peloton Compagnie E 415de Inf : . Ik vond een oude foto van onze tijd in Camp Horn in de woestijn van Arizona, Waarschijnlijk in 1943, of vroeg in 1944

Voorste rij v.l.n.r.: Branks -- Weathers -- McCord -- Melson -- 2de rij: Kennedy -- Joyce -- Jean -- Bijauex -- Varela -- 3de Rij : Weaver -- Wheeler -- Andrew -- Griffin -- Heinold (Medic -- Jenson and Jonas.

Mr. Wilbur Heinold wrote with this picture: This was one of the guys from E Co. 415th. We found a motorcycle and scrounged around for parts, etc. until we got it running. I think it was taken in Eschweiler some time before we crossed the Roer river. The guy on it is Frankie L. Johnson.

Dhr. Wilbur Heinold schreef bij deze foto: Dit was een van de jongens van E Co.415de. We vonden de motorfiets en scharrelden wat rond voor onderdelen en zo tot we hem aan de praat hadden. Ik denk dat de foto genomen is in Eschweiler enige tijd voordat we de Roerrivier over staken. De jongen die er op zit is Frankie L. Johnson.

It is Frankie L Johnson from E co.(the best in the Div.) of the 415th. Reg. The other guy is me, taken in front of the Cologne Cathederal, before we crossed the Rhine.

Sincerely, Wilbur

Dit is Frankie L. Johnson uit Compagnie E (De beste in de divisie) van het 415de Regiment, die andere ben ik. De foto is genomen voor de Kathedraal van Keulen, net voordat we over de Rijn gingen.

Groeten, Wilbur

Bob Lopez send the following great pictures

Bob Lopez stuurde de volgende prachtige foto's

104th Inf Div 387th Field Atrillery Battery B France 1945

104de Inf. Div. 387de Veld Artillerie Batterij B Frankrijk 1945

104th Infantry Division 387th Field Artillery Battery B

104de Infanterie Divisie 387de Veld Artillerie Batterij B

S/Sgt. William J. Burden, Company E, 415th regiment, 104th Infantry Division.

S/Serg. William J. Burden Compagnie E, 415de regiment, 104de Infantry Division.

Mr.Mark A.Wagner wrote a short while ago: "I may have a photo or two for you. One is of my father, and another is of his squad during training. I don't have any information about the picture of his squad because I understand that my father was the only one of those men to return and unfortunately, it is too late to ask him as he passed away in April of 1994."

Dhr.Mark A. Wagner schreef korte tijd geleden: "Ik heb misschien wel enkele foto's voor jullie, Een is van mijn vader en een andere is van zijn eskader gedurende de training. Over die foto van zijn eskader heb ik geen enkele informatie omdat zoals ik begrepen heb, mijn vader jammer genoeg de enige van deze mannen was die terugkeerde. Het is nu te laat om het nog te vragen aan hem want hij is in April 1994 overleden.

 

The portrait is of my father, Cordell Wagner who was in the Company B of the 415th Regiment.

Dit is het portret van mijn vader, Cordell Wagner die in Compagnie B was van het 415de Regiment.

My Dad is the tall Texan fourth from the left.

Mijn vader is de lange "Texaan" vierde van links.

 Here my Dad is the third from the left. It looks to me as if these pictures were taken before their departure for Europe. Hier is mijn vader de derde van links, Het lijkt alsof de foto's genomen zijn voor hun vertrek naar Europa.

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

Deze pagina wacht op nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Hebt u een foto van uzelf, uw man, of uw die in dit album hoort?

Liefst met een kleine uitleg? Mail hem alstublieft aan ons.

Hoogachtend Bart en Jeanne Oostvogels

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk