In two languagesin twee talen ......................................4

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

Click the number to Go toGa naar klik op het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mr. John P. Haberle,Jr. (my nick name is Fritz.)send this picture of the Radio Section of the 386th. Field artillery Battalion Headquarters Battery of the 104th. Timberwolf Division. He is the one on the far right back top of picture as you look at the picture.

A reaction about this picture came to us in January 2003. Mr. Richard Murphy wrote: " My Dad is the officer in the first row, fourth from the right as you look at the picture. His name was Lieutenant John E. Murphy. He used to relate how the section went ahead with the infantry to call in the artillery strikes. At times they flew in small Piper Cub airplanes to scout advanced positions."

Meneer John P.Haberle Jr, (mijn bijnaam is Fritz) stuurde deze foto van de Radio Sectie van het 386de Veld artillerie Bataljon Hoofdkwartier Batterij van de 104de Timberwolf Divisie. Hij is degene in de uiterst rechtse achterste rij boven als je naar de foto kijkt.

Een reactie op deze foto kwam in Januari 2003, Men. Richard Murphy schreef: "Mijn vader is de officier in de eerste rij, vierde van links als je zo naar de foto kijkt. Zijn naam is Luitenant John E. Murphy. Hij vertelde vaak hoe de sectie voor de infanterie uit ging om het artillerie vuur naar bepaalde plaatsen toe te praten. Soms vlogen ze in Piper Cub vliegtuigjes om voorwaartse posities te verkennen."

The following pictures are with his own comments -- De volgende foto's zijn met zijn eigen commentaar.

...............

A picture of Me on a German 88. With German mouser in my hand and a German helmet on my head. Humor was always present with the GIs. This is in Stolberg, Germany. Dec. 1944

Een foto van Mij op een Duitse 88. Met Duitse Mouser in mijn hand en een Duitse helm op mijn hoofd. Humor was er altijd met de G.I.'s. Dit is in Stolberg, Duitsland. Dec. 1944

Hanky momento I sent to my Mother from Paris. France.

Een zakdoek die ik als souvenir naar mijn moeder stuurde, vanuit Parijs, Frankrijk.

..

 Me with Nazi's Flag in Eschweiler January 1945

Ik met een Vlag van de Nazi's in Eschweiler, Januari 1945

Camp Dora, Nordhausen

 

......

Left picture was taken in a German Army airport hanger John Haberle, in the cockpit & Mike Harren on the ground. Linker foto is genomen in een Hangar op een Duits legervliegveld. Ik John Haberle, in de cockpit en Mike Harren op de grond.

Right picture was on a veranda in Halle, Germany. L to R is Blanton, Haberle. & Del Ponte. Rechtse Foto was op een veranda in Halle, Duitsland van L.naar R.: Blanton, Haberle, en Del Ponte.

 Some GI's talking to British GI's who come across the Elbe river, April 1945.

Enkele GI's praten met Britsche GI's die over de Elbe rivier zijn gekomen.

(Een soldaat wordt ook wel GI genoemd)

 

.

Roy, Ed, Specht and Me

May 9 1945

This picture was taken in Wandorf in a room in a house we occupied on V-E-Day. We were doing a little celebrating. Notice beer and bottle of Cognac.

9 mei 1945, Deze foto werd gemaakt in een kamer in Wandorf in een huis dat we bezet hadden op Bevrijdingsdag. We waren het een beetje aan het vieren. Let op het bier en de fles met cognac.

Me by Berlin sign on Superhighway going to Leipzig. May 27, 1945 Germany.

Ik bij een wegwijzer naar Berlijn op de Supersnelweg naar Leipzig. 27 mei, 1945 Duitsland

 ...

Robert Lieberman, HQ. Btry., 385th Field Artillery Battalion, 104th Division.

Robert Lieberman Hoofd kwartier 385de Veld Artillerie Bataljon, 104de Divisie.

 Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

Deze pagina wacht op nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Hebt u een foto van uzelf, uw man, of uw die in dit album hoort?

Liefst met een kleine uitleg? Mail hem alstublieft aan ons.

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk