In two languagesin twee talen........................26

TimberwolfAlbum

www.timberwolfalbum.tk

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Steve Harris send this picture of his dad Robert T. Harris. 413th, Co H - 104th Infantry Division.
He wrote: This picture is probably made in Camp Adair.
Sgt Harris was wounded and evacuated November 3, 1944 during the fighting around Standdaarbuiten.
He would not rejoin the unit, and we donot know which unit he joined after recovering from his injuries.
He arrived back in the US in January 1946 from Europe. He died in 1971, never talked about the war.

Steve Harris stuurde deze foto van zijn vader Robert T. Harris. 413th Co H - 104de Inf.Div.
Hij schreef: Deze foto is waarschijnlijk gemaakt in Camp Adair.
Sergeant Harris Raakte gewond en werd geevacueerd op 3 november 1944 gedurende het gevecht rond Standdaarbuiten.
Hij zou njiet meer verenigd worden met zijn eigen unit en we wetn niet bij welke unit hij werd ingedeeld nadat hij hersteld was van zijn verwondingen
Hij arriveerde vanuit Europa terug in de Verenigde Staten in januari 1946 .
Hij overleed in 1971 en sprak nooit over de oorlog


S SGT Stanley A Kroll 414 INF 104 DIV

Mrs.E.v.Vlaardingen send this picture and wrote:
The only thing I know is that Stanley has fallen on November 06 1944 in the Netherlands.
My daughter Hannah (19) adopted his name on the Wall of the Missing

Mevrouw E.v.Vlaardingen stuurde deze foto en schreef:
Ik weet alleen dat Stanley in Nederland is gesneuveld op 06 november 1944.
Mijn dochter Hannah van 19 jaar heeft zijn naam op de Wall of the Missing geadopteerd.

..
Always looking for Timberwolf artifacts, Last year we found this picture. We would love to learn more about this Timberwolf.
Altijd op zoek naar Timberwolf dingen vonden we vorig jaar deze foto. Weet iemand meer over deze Timberwolf?

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

Deze pagina wacht op nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Hebt u een foto van uzelf, uw man, of uw die in dit album hoort?

Liefst met een kleine uitleg? Mail hem alstublieft aan ons.

Hoogachtend Bart en Jeanne Oostvogels

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op   www.2oostvogels.nl