In two languagesin twee talen........................20

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mike wrote:" I have some photos my father, Alfred George Hirsch from Dubuque Iowa, took while with the 104th Infantry Division, 414th Reg. Company C.

One of the photos is what I assume to be his squad.

I'm looking to see where he went and what he did. I know little or nothing of what or where he was.

I do know he was a Sergeant and was a machine gun squad leader.

He was injured at some point and spent time in a hospital in England.

I'm just curious as to the path he took and what he may have faced."

Here are the pictures. If any of you knows or remembers, please mail the webmaster.

Mike schreef:" I heb enkele foto's die mijn vader, Alfred George Hirsch uit Dubuque Iowa, nam toen hij bij de 104de Infanterie Divisie, 414de Reg. Compagnie C.

Een van die foto's is denk ik van zijn groep.

Ik zou graag weten waar hij is geweest en wat hij deed. Ik weet weinig of niets van waar hij was en wat hij deed.

Wat ik wel weet is, dat hij Sergeant was en machine geweer groep leider.

Op een gegeven moment was hij gewond en bracht wat tijd door in een ziekenhuis in Engeland.

Ik ben dus enkel benieuwd naar zijn weg daar in Europa en waar hij allemaal voor heeft gestaan."

Hier zijn de foto's. Als iemand van u iets meer weet, mail dan a.u.b. de webmaster.

...

..

..

..

..

. ...

...

.

If any of you knows or remembers, please mail the webmaster.

Als iemand van u iets meer weet, mail dan a.u.b. de webmaster.

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

Deze pagina wacht op nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Hebt u een foto van uzelf, uw man, of uw die in dit album hoort?

Liefst met een kleine uitleg? Mail hem alstublieft aan ons.

Hoogachtend Bart en Jeanne Oostvogels

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.