In two languagesin twee talen........................19

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Lt. John E. Murphy 386th HQ Batt.386th Field Artillery Bn. 104th Infantry Division

Years ago a son of Mr. Murphy reacted on seeing the pictures of Mr. Haberle that his dad was in the picture.

End 2005 2 Daughters of Mr. Murphy visited us and brought some of Mr. Murphy's pictures.

Lt. John E. Murphy 386ste Hoofdkwartier Batt. 386ste Veld Artillerie Bn. 104de Infanterie Divisie.

Jaren geleden Reageerde een zoon van meneer Murphy toen hij de foto van Meneer Haberle had gezien omdat zijn vader er ook bij stond.

Eind 2005 kwamen 2 Dochters of Meneer Murphy op visite en zij brachten de foto's van hun vader mee.

386th HQ Batt.386th Field Artillery Bn. 104th Infantry Division Photo taken at Camp Carson Colorado USA July 1944

386ste Hoofdkwartier Batt. 386ste Veld Artillerie Bn. 104de Infanterie Divisie. Foto genomen op Kamp Carson Colorado USA Juli 1944.

..

Lt. John E. Murphy (long Coat) on leave in Paris February 1945.

Lt. John E. Murphy (lange Jas) op verlof in Parijs Februari 1945.

.

Lt. John E. Murphy HQ Batt. 386th Field Artillery

Lt. John E. Murphy 386ste Hoofdkwartier Batt. 386ste Veld Artillerie

March 8, 1945

8 maart 1945

Mrs. Pugh Jones was so nice to send these pictures, she wrote:

My father was Hugh Warren Jones the Division Surgeon of the 104th. He was born January 25, 1915 and died July 14, 2004 at 89.

Mevr. Pugh Jones was zo aardig deze foto's te sturen, ze schreef:

Mijn vader was Hugh Warren Jones de Chirurg van de 104de Divisie. Hij werd geboren op 25 January 1915 en stierf op 14 July 2004 hij werd 89.

Division Comanders -- Bevelhebbers van de divisie

...

Here you can see the names more clearly, Jones is in the middle

Hier zijn de namen wat duidelijker, in het midden ziet u Jones

Division Surgeon Jones, before he was shipped out, and after he came back.

Division Surgeon Jones, voordat hij verscheept werd en na thuiskomst.

.

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk