In two languagesin twee talen................................18

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Hyman Davidson was with the 413th. We have met him several times now. Mom bought us an American flag for Sinterklaas but there were only 42 stars on it. Our veteran friends in America decided to search for a 48 stars one. Mr. Davidson offered his folded flag and we are very proud to have it in our small unofficial museum.

The story of the flag: It was 1 April 1945, also Easter Sunday that year, and it was decided I would take out a patrol, since I did not take Mass. In a small town near Scherfede, the nazi troops had laid a trap, me and the tank were hit by a panzerfaust, the driver and assistant got out, I covered them, and we went into this house, the nazis were in the next room. I shot them and they could not get in, so they through grenades, I got some back, but some exploded. When I came to, three of us were captured. It was not my happiest day. Mr. Davidson was missing in Action and later they assumed he was killed and so his parents were given a folded flag. Luckily it was a mistake and they got their son back to.

Hyman Davidson was bij het 413de regiment. We hebben hem nu verschillende keren ontmoet. Ma kocht voor ons een Amerikaanse vlag voor Sinterklaas maar die bleek maar 42 sterren te hebben. Onze veteranen vrienden in Amerika besloten te zoeken naar een vlag met 48 sterren. Meneer Davidson bood ons zijn gevouwen vlag aan en we zijn heel trots om die in ons onofficieel museum te mogen hebben.

Meneer Davidson's verhaal van de vlag: Het was 1 April 1945, ook paaszondag dat jaar, en er werd besloten dat ik een patrouile mee zou nemen, omdat ik niet naar de kerk ging. In een klein stadje vlakbij Scherfede, de nazi troepen hadden een valstrik gemaakt, ik en de tank werden geraakt door een panzerfaust, de chauffeur en assistent kwamen uit de tank en ik gaf hen dekking, we gingen in een huis maar de nazis waren in de kamer ernaast. Ik shoot op hen dus ze konden niet bij ons binnen komen, daarom gooiden ze granaten, sommigen kon ik terug gooien maar sommigen explodeerden. Teon ik bijkwam waren we alle drie gevangen genomen. Het was niet mijn gelukkigste dag. Men. Davidson was "missing in Action" en later dacht men dat hij dood was, daarom kregen zijn ouders de gevouwen vlag. Gelukkig was het een vergissing en kregen ze hun zoon terug.

This picture was on a Christmas card Hyman received in 1999 of "Frank and Bethy. It says: "Photo F Co. 413th Officers, Russian Officers - I in front of F Co. C.P."

Dit is een foto van een kerstkaart die Hyman in 1999 ontving van "Frank en Bethy. Er staat: "Foto F Co. 413de Officieren, Russische Officieren - Ik sta voor de F Co. C.P."

In 2005 we got an email from Morris (Smolan) Dobbs - Son of Morris Smolan.

My father, Morris Nathan Smolan was a Pfc. in the 104th Inf. Division, 414th Inf. Reg., 2nd BN, HQ Co. A and P Platoon. He was wounded on Nov 25, 1944 near Weisweiler Germany and died in Oxford England on Jan 7, 1945. His son was born in March 1945.

In 2005 kregen we een email van Morris (Smolan) Dobbs - Zoon van Morris Smolan.

Mijn vader, Morris Nathan Smolan was a Soldaat 1e klasse in the 104th inf. divisie, 414th inf. Reg., 2de BN, Hoofdkwartier Co. A and P Peloton. He raakte gewond op 25 Nov. 1944 bij Weisweiler Duitsland en stierf in Oxford Engeland op 7 Jan., 1945. Zijn zoon werd geboren in Maart 1945.

...

Morris Smolan

 

Morris Smolan - Bob Miller

.

The arrow points to Smolan - de pijl wijst naar Smolan

Unknown guys training - onbekende jongens trainen

...

Morris Smolan and unknown - Morris Smolan en onbekende

 

Jamison - Smolan - Whitney

...

Philips -- Miller

Eggert - maybe in Camp Roberts California - Eggert - Misschien in Kamp Roberts Californie

Bob Miller

 .

In the back is Eggert, middle front is Smolan

Achteraan zit Eggert en midden voor zit Smolan

Camp Carson Colorado. June 1944 HQ CO went out to shoot the 44" Score 71 of possible 80. -

Kamp Carson Colorado. Juni 1944 Hoofdkwartier Co gingen de 44" schieten. Score 71 van de 80 die gehaald konden worden

 

..

Morris Smolan Sandy Philips Bob Miller

Picture taken in July 1944 at the Philip's place

Foto genomen in July 1944 bij de Familie Philips

..

Yvette Bison, Age 20 with Morris Smolan at Barneville Beach France.

Yvette Bison, 20jaar oud met Morris Smolan op het strand van Barneville in Frankrijk.

Some of the medics and Vaughn Toplitsky on motorcycle with a French Grandmother.

Enkele medics met Vaughn Toplitsky op de motor samen met een Franse Grootmoeder

.

Smolan in France Barneville approximately September 1944. Child and others unknown Smolan in het Franse Barneville, Waarschijnlijk rond September 1944. Kind en anderen zijn onbekend.

Branch ............................................................Michitsch

Batamao...............................Vaughn.....................Meshew

Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Teun Oostvogels

 

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk