In two languagesin twee talen......................................17

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

..

Een US antitank groep vuurt op nazi's die ergens in Nederland op hun voertuig hadden geschoten met hun machinegeweer.

Van links naar rechts: Staf sergeant Jesse Schrijver, Villedgeville Illenois, Soldaat eerste klasse Herbert Bremner, Yakutat, Alaska, Corperaal Eugene Parsons, McMinnville, Oregon, Soldaat eerste klasse John Seguine, Seattle Washington, en Soldaat eerste klasse Harold Olsen, S.Plainfield, New Jersey

1ste Bataljon Hoofdkwartier Compagnie 414de Infanterie Regiment 104de Infanterie Divisie.

S/Sgt. Richard S. Barrett

Headquarters Battery 385 Field Artillery

104th (Timberwolf) Division

Mr. Barrett send us this picture and we are very grateful for that, He also send his personal account of the Holland Campaign. Some details from that account are:" He arrived in France on the SS Lejeune September 6 1944, a direct trip from America without a stop in Great Britain. For a few weeks they drove 21/2 ton trucks on the Red Ball Express. They were assigned to the Canadian Army and fought in Belgium and southern Holland in a bitter campaign in the rain and mud. First contact with the Germans was between the Belgian towns Loenhout and Terbeek. Advancing into Holland was their first encounter with dead. Mr. Barrett also tells about the discarded stripes, Bars and Timberwolf Patches and anything depicting rank because that made the wearer a more likely target. As all "Timberwolves" he remembers crossing the Mark River (Standdaarbuiten) as the most powerful taste of combat. Further he writes: "Our bombing of the aircraft factories and destruction of their planes was so effective that we encountered Luftwaffe soldiers acting like infantrymen, prompting the observation that the Germans had two secret weapons, the pilotless plane and the planeless pilot.

S/Sgt. Richard S. Barrett

Hoofdkwartier Batterij 385 Field Artillerie

104de (Timberwolf) Divisie

Dhr. Barrett stuurde ons deze foto waar we hem heel dankbaar voor zijn, Hij stuurde ons ook een persoonlijk verslag van de gevechten hier in de buurt. Sommige details hieruit zijn:" Ze arriveerden in Frankrijk met de SS Lejeune op 6 September 1944, Direct vanuit Amerika zonder tussenstop in Groot Britagne. Enkele weken reden ze met 21/2 ton trucks voor de Red Ball Express. We werden aan het Canadese leger toegevoegd en vochten in een bittere campagne in regen en modder. Eerste contact met de Duitsers hadden we tussen de dorpen Loenhout en Terbeek. Toen we Nederland naderden zagen we onze eerste doden. Dhr.Barrett vertelt ook van de strepen, insignes en Timberwolf emblemen die op de grond lagen, van de uniformen afgerukt omdat alles wat een rang of unit verraadde een waarschijnlijker doelwit vormde. Als alle "Timberwolves" Herinnert hij zich het oversteken van de Mark rivier (Standdaarbuiten) als de zwaarste gevechts ervaring hier. Verder vertelt hij nog. "Het door ons bombarderen van de vliegtuigfabrieken en hun vliegtuigen was zo effectief dat we luchtmacht soldaten tegen kwamen die voor Infanterie soldaten waren ingezet, Zo konden we dus vaststellen dat de Duitsers twee geheime wapenen hadden, Het pilootloze vliegtuig en de vliegtuigloze piloot.

*****************************

Here are some more sellected pictures Mr. Barrett gave us.

Hier nog meer foto's die we van Dhr. Barrett kregen:

.

A tipical scene in our home in Lammersdorf. With me is Clifton (do it) Durrett.

Een typische scene in ons huis in Lammersdorf. Bij me is Clifton (doe het) Durrett.

 

.

Living quarters in Hurtgen forrest.

.

Eerste sergeant met een 16 jarige vliegtuigloze piloot

First sergeant with 16 year old planeless pilot.

.

..

Boddies in the yard of the V-2 rocket factory. Hundreds died after liberation because they were to far gone to eat the food we offered.

Lichamen op het terrein van de V-2 raket fabrieken. Honderden stierven na de bevrijding omdat ze te ver weg waren om het voedsel dat we hen gaven te eten.

.

.

En Route. Unhappy Kraut officers sit in cattle car.

En Route. Ongelukkige moffen officieren zitten in een veewagen.

Pushing an overloaded train with 40 or 8s on the way to LeHavre and home.

Een overladen trein duwen met 40 en 8ten op weg naar LeHavre en huis.

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk