In two languagesin twee talen......................................16

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Bryce & Mike Thornton came to the Netherlands with the battlefield tour last year and this year they brought their family.

Here follow the picture and a nice story about Bitterfield Germany 1945.

Bryce & Mike Thornton kwamen vorig jaar naar Nederland met de battlefield tour en dit jaar brachten ze hun familie mee.

Hier volgen enkele foto's en een mooi verhaal over Bitterfield Duitsland 1945.

Bryce Thornton, 20 years old, 104th Inf. Div. 415th A/T Reg. Bitterfield, Germany 1945.

Bryce Thornton, 20 jaar oud, 104de Inf. Div. 415de A/T Reg. Bitterfield, Duitsland 1945.

..

April 1945. This older girl in Bitterfield Germany, asked Bryce if the children could have leftover food from the mess.

---

April 1945 Bitterfield Duitsland. Het oudste meisje in vroeg Bryce of de kinderen misschien het eten konden krijgen wat overbleef van de mess. (Mess room is eetzaal )

Waiting for the G I's to finish so that they could eat the leftover food.

---

Wachtend tot de soldaten klaar zouden zijn zodat ze het overschot konden krijgen.

 

Girls waiting for leftover food.

---

Meisjes wachtend op het overschot.

..

Still April 1945. Children waiting for leftover food across the street from the 415th mess.

The second boy from the left is Hans Dieter Klaring, who Bryce met for the first time in 49+ years, during the visit to Bitterfield with the 2004 Battlefield tour.

---

Nog steeds April 1945. Kinderen wachten op overschot van de mess tent van het 415de regi-ment aan de overkant van de straat. De tweede jongen van links is Hans Dieter Klaring, Bryce ontmoette hem voor het eerst in meer dan 49 jaar toen hij dit jaar oktober in Bitterfield op visite was met de Battlefield tour 2004.

Bryce gave this boy who is here with his sister, his first chocolate bar.

---

Bryce gaf deze jongen die hier met zijn zus op de foto staat zijn eerste reep chocolade.

This is a girl of Bitterfield who wanted her picture taken.

---

Dit is een meisje uit Bitterfield dat op de foto wilde.

Don D. Dickenson ---- 104th Inf.Div. Reg.415 L

Mr.Peter Dixon wrote to us:" Here is a photograph of my father Cpl. John C. Dixon, 415TH HQ 2ND BN. 104TH INF DIV Taken in Cologne Germany. The photo was in the Boston Massachusetts newspapers in 1945.

Dhr.Peter Dixon schreef ons:" Hier is een foto van mijn vader Cpl. John C. Dixon, 415TH HQ 2de BN. 104de INF DIV Gemaakt in Keulen, Duitsland. De foto stond in 1945 in de Boston Massachusetts krant.

Nancy Lookabaugh one day wrote: My uncle, John S. Thompson, was KIA in 1945. Mr. Thompson served in L Company, 415th Infantry Regiment and was the weapons platoon leader. Later we got the following information of Nancy: John S. Thompson, known as Jack, graduated from Struthers High School in the early 1930s. He was drafted into the U.S. Army in 1942, and trained at Lake Erie, then Fort Snelling, MN, and finally went to Officers' Training School in Fort Benning, GA. He trained troops in camps in Alabama and Florida. Eventually, he wound up in Camp J.T. Robinson in Little Rock, Arkansas, ironically during the time that his sister's husband, Keith Lookabaugh, was also assigned to the camp. With his troops trained and ready to ship off for the European Theater, Jack had the option of continuing as a training instructor in the States or working with his men in battle. He chose the latter and left for Europe in June 1944. Jack served in various armies, and was reassigned several times between the 1st and 5th Armies. During the last days of the war, Jack served in the 1st Army under Gen. Terry de la Mesa Allen. He was a First Lieutenant, and Commander of L Company of the 415th Infantry Regiment of the 104th Division (known as the Timberwolves). He was killed in action at Eibelshausen, Germany on March 30, 1945. You can find his name is on the War War 2 Memorial at Struthers High School.

---------------------

Nancy Lookabaugh schreef: Mijn oom, John S. Thompson, werd KIA (gedood in Actie) in 1945. Mnr. Thompson diende in L Company, 415de Infanterie Regiment was een wapen peleton leider. Later kregen we de volgende informatie van Nancy: John S. Thompson, beter bekend als Jack, behaalde zijn diploma in Struthers High School begin jaren 1930. He werd opgeroepen in het Amerikaanse leger in 1942, en trainde in Lake Erie, daarna in Fort Snelling, MN, en daarna ging hij naar een Officiers 'Training School' in Fort Benning, GA. He trainde troepen in kampen in Alabama en Florida. Uiteindelijk kwam hij terecht in Camp J.T. Robinson in Little Rock, Arkansas, ironisch genoeg gedurende de tijd dat de man van zijn zus Keith Lookabaugh, ook in het kamp was ingeschreven. Met de troepen klaar om verscheept te worden naar het Europese oorlogstheater, Kreeg Jack de keuze om verder te gaan als trainend instructeur in de Verenigde Staten of te werken met zijn mannen in de strijd. Hij koos het laatste en vertrok naar Europa in Juni 1944. Jack diende in verschillende legers, en werd verschillende keren opnieuw ingedeeld tussen het 1e en het 5e leger. Gedurende de laatste dagen van de oorlog diende Jack in het 1st leger onder Gen. Terry de la Mesa Allen. Hij was een Eerste Luitenant, en Commandant van L Compagnie van het 415e Infanterie Regiment van de 104e Divisie (genaamd de Timberwolves). Hij werd gedood in Actie in Eibelshausen, Duitsland op 30 Maart, 1945. Zijn naam staat op het Tweede wereldoorlog monument van Struthers High School.

...

Mr. Jim Sullivan wrote: My father served in the 104th Infantry Division during WW2. He was very proud of his service and especially with the Timberwolves. We are not sure where the first picture was taken, but on the back of a copy of this photo it says Belgium. My father's name was Paul W. Sullivan, sergeant 414th Infantry D Company.

With the other 2nd picture he wrote: My father is on the left. But I'm not sure where this was taken, although I think it may have been taken after V-E Day

Meneer Jim Sullivan schreef: Mijn vader diende in de 104de Infanterie Divisie gedurende de 2e wereldoorlog. Hij was erg trots op zijn dienst en vooral op de Timberwolves. We weten niet zeker waar deze foto gemaakt is maar op de achterkant van een zelfde foto staat België. Mijn vaders naam was Paul W. Sullivan, sergeant 414th Infanterie D Compagnie.

Bij de 2de foto schreef hij:. Mijn vader staat links maar ik weet niet zeker waar hij gemaakt is, hoewel ik denk dat hij na V-E dag gemaakt is.

Mr. Kurt A. Dold wrote: On November 5, 1944, PFC JOHN EMIL PARKER, 104th Infantry Division, (Timberwolves), 414th Regiment, Company "B", was killed in action. He was shot by a German sniper in a farmyard in Holland in the vicinity of the Maas River. Click on the picture to go to his website.
Mr. Kurt A. Dold Schreef: Op 5 November, 1944, werd soldaat eerste klasse JOHN EMIL PARKER, 104de Infanterie Divisie, (Timberwolves), 414de Regiment, Compagnie "B", gedood in actie. Hij werd neergeschoten door een Duitse scherpschutter op een boerenerf in de buurt van de rivier de Maas. Klik op de foto om naar zijn website te gaan.

Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk