In two languagesin twee talen......................................15

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

...

Jessie M Bear PFC,MP Company A 415th Inf. of the 104th Timberwolves

 .......Jessie front left ..............Jessie links vooraan

Mr. Bradley Allen Bear & Terry Allen Bear wrote to us: Me and my father have been looking at your web site for the last couple of days and we have not seen anything on my grand father Jessie M Bear PFC,MP Company A 415th Reg. of the 104th Inf. the Timberwolves. There are a few stories that we know about him but like most of them he did not talk much about the war. There are two storys that I know about. Some time when the Russians and the U.S met, my great grand parents got a letter saying that he was missing. A week later they got another letter from a Russian Capt. that said that they had found all his personal belongings at the S.S. HQ in Berlin. A week after that they found my grand father wandering the streets of Berlin. The other story is that after they took the Nordhausen camp (Dora) he was assigned to guard a room in one of the caves that was full of blueprints. While he was waiting for someone to come and inventory everything he decided to look around. While looking at some of the blueprints he ran across the blueprints of the Bismarck, in the 60s he told my father that there was no way that the English could have sunk the Bismarck, but that the Germans sank it themselves to keep it from being captured. There is one other story that I forgot about. There was a city in Germany and bombs and artillery had hit the mayor of the city-house. They discovered that there was jewelry and a safe so they posted my grandfather to guard the safe. He climbed on top of the safe to sit down and smoke. While he was sitting up there he noticed that the floor lifted up a little, he kept still on the top of the safe. The trap door opened up again a little more, this time he decided to sneak over behind the trap door to wait for it to open again. The third time it opened, he saw a man in a police uniform and thought this a little odd. As soon as he got a look at the mans gun he realized that it was a German officer, he also had a dagger. My grand father took this man in, he took his dagger and gun and we still have them to this day in fairly good condition. We also have his discharge. He got an oak leaf cluster and we are not sure what it is for.

Men. Bradley Allen Bear & Terry Allen Bear schreven ons: Mijn vader en ik hebben de laatste dagen naar uw website gekeken en niets gevonden over mijn opa Jessie M Bear Soldaat eerste klasse, MP Compagnie A 415de Reg van de 104de Inf, de Timberwolves. We weten wel een paar verhalen over hem, maar zoals de meesten praatte hij niet veel over de oorlog. Ik ken twee verhalen. Op een dag toen Rusland en Amerika elkaar ontmoetten kregen mijn overgrootouders een brief dat hij vermist werd. Een week later kregen ze een brief van een Russische kapitein waarin stond dat ze al zijn persoonlijke eigendommen hadden gevonden op een SS hoofdkwartier in Berlijn. Alweer een week later vonden ze mijn opa, hij zwierf door de straten van Berlijn. Het andere verhaal is dat ze het kamp (Dora) in Nordhausen in hadden genomen. Hij moest een kamer in een van de grotten die vol lag met blauwdrukken bewaken. Terwijl hij wachtte op iemand die alles moest inventariseren besloot hij eens rond te kijken. Kijkend naar enkele blauwdrukken kwam hij een blauwdruk van de Bismarck tegen, in de jaren 60 vertelde hij mijn vader dat het onmogelijk was dat de Engelsen de Bismarck hadden laten zinken maar dat de Duitsers dat zelf hadden gedaan om te zorgen dat het niet werd ingenomen. Dan is er nog een verhaal dat ik vergeten was. In een stadje in Duitsland hadden bommen en Artillerie de burgemeester en zijn gemeentehuis geraakt. Men ontdekte dat er juwelen en een kluis in het gemeentehuis waren, dus ze vertelden mijn opa dat hij die kluis moest bewaken. Hij klom boven op de kluis om even te zitten en een sigaretje te roken. Terwijl hij daar zo zat ontdekte hij dat de vloer een klein beetje omhoog kwam, dus hij hield zich heel stil boven op de kluis. De valdeur ging alweer open maar een beetje verder, deze keer besloot hij om achter de valdeur te sluipen en te wachten tot hij weer open ging. De derde keer dat de valeur open ging zag hij een man in politie uniform en hij dacht dat dit toch wel een beetje vreemd was. Maar toen hij het wapen in de mans hand kon zien snapte hij dat het een Duitse officier was, deze had ook een dolk. Mijn opa rekende de man in en nam zijn wapen en dolk af, en die hebben we nog steeds, ze zijn in een redelijk goede conditie. We hebben opa's "ontslag" papieren van het leger ook. Hij kreeg een eikenblad cluster, maar we weten niet zeker waar die voor is,

 

This picture was send to us by his daughter, she wrote: "His name is Paul Olson and he was a medic who helped to liberate the camp at Nordhausen"

Deze foto werd ons toegestuurd door zijn dochter, ze schreef:" Zijn naam is Paul Olson en hij was een medic die het kamp in Nordhausen hielp bevrijden".

Mr. John Adams-Graf writes: The attached photo is of my father, John Milton Graf, taken in 1942 at Camp Hale, Colorado. At the time, he was in the MP Company, Detached Service, 7th Corps Area. He discharged from the Army in 1946 as a first sergeant, HQ Company, 415th Infantry Regiment, 104th Division.

Meneer John Adams-Graf schrijft: De bijgevoegde foto is van mijn vader, John Milton Graf, genomen in 1942 in Kamp Hale, Colorado. Toen was hij in de MP, hij was in the MP Compagnie, gedetacheerde dienst, 7th Korps. Hij werd uit het leger ontslagen in 1946 als een eerste sergeant, HQ Compagnie, 415th Infanterie Regiment, 104de Divisie.

 

This is a picture of the father of Mrs. S. Eberhard, she took over the official Timberwolf Website and Cyberwolf after Mr. Branton Died, she wrote: His name is Thomas Underwood and he was in Co I, 413th Inf. and was a staff sergeant.

Dit is een foto van de vader van Mevrouw S. Eberhard, Zij nam de officiele Timberwolf Website over toen meneer Branton stierf. Ze schreef: Zijn naam is Thomas Underwood en hij was in comp I, 413de Inf., Hij was een staf sergeant.

We found and bought this picture on Ebay. It said: "104th Infantry Division Bazooka Team in Holland".

Looking at the picture we think it must have been made on the road comming from Etten (now Etten-Leur) going to Hoeven, if you know differently, please tell us.

Deze foto vonden en kochten we op Ebay. Er stond: "104th Infanterie Divisie Bazooka Team in Holland".

Kijkend naar de foto denken we dat hij gemaakt moet zijn op de weg van Etten (nu Etten-Leur) naar Hoeven, Als u weet dat het ergens anders is laat het ons dan a.u.b. weten.

 

May 2004 we had a visitor called Ted Sery of company C 329th.

Here are a few of the pictures he copied for us.

Mei 2004 kregen we bezoek van Ted Sery, Compagnie C 329de.

Hier zijn enkele foto's die hij voor ons heeft gekopieerd.

.

Mr. Sery is standing on the right.

Dhr. Sery staat rechts.

Mr. Ted Sery

.

.

.

De oorlog is voorbij!

Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

 

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk