In two languagesin twee talen______13

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mrs Sanches wrote: Alfred C. Banuelos, 104th Infantry, 414th, Company E, 2nd Battalion. Dad was infantry, scout, then became the "radio-man". His brother "Jerry" was in the 415th, Company K, 3rd Battalion. His other two brothers, John and John "Tito", were sent to the Pacific. They all came home safely!

We got contact with Mrs Sanches just before her father died, This is part of her email: On July 30th, 2003, At approx. 4:27 a.m., Alfred Banuelos, recieved his final orders. The order was given " at ease soldier" and father, like any good soldier followed his orders exactly.


Mrs Sanches schreef: Alfred C. Banuelos, 104de Infanterie, 414de, Compagnie E, 2de Bataljon. Vader was infanterie, scout, later werd hij "radio man". Zijn broer "Jerry" was in de 415de, Compagnie K, 3rd Bataljon. Zijn andere twee broers, John and John "Tito", werden naar de Pacific gestuurd. Ze kwamen allemaal veilig thuis!

We kregen contact met Mevr. Sanches kort voordat haar vader stierf, Hier is een klein stukje uit haar email: Op 30 Juli, 2003, ongeveer 4:27 's morgens, ontving Alfred Banuelos zijn allerlaatste order. De gegeven order was "op de plaats rust soldaat" en vader, als iedere goede soldaat volgde deze order precies op.

James Adrian Irons, Germany January 21, 1945

On August 3 Mr. Bentley, brother in law of Mr. Irons wrote: James Adrian Irons died Saturday, 2 August 2003 in Florence, Alabama. He was 82 years old and had served as a Sergeant in the 104th Timberwolf Division during WW II. --- Today (08-28-03) we received a letter from mr. Bentley with this picture, a newspaper clipping concerning his death and a copy of the honorable discharge of James A. Irons 34 399 215 Sergeant. 104th Quartermaster Company ----- given at Camp San Luis Obispo California Date 19 November 1945

James Adrian Irons, Duitsland 21 Januari, 1945

Op 3 Augustus schreef Dhr. Bentley, zwager van Meneer Irons: James Adrian Irons stierf op zaturdag, 2 Augustus 2003 in Florence, Alabama. Hij was 82 jaar oud en diende als Sergeant in de 104de Timberwolf Divisie tijdens de tweede wereldoorlog. --- Vandaag (28-08-03) kregen we een brief met daarin deze foto, een nieuwsberichtje over zijn dood en een kopie van het eervol ontslag van James A. Irons 34 399 215 Sergeant. 104th Quartermaster Company ........ afgegeven in Kamp San Luis Obispo California Datum 19 November 1945.

This beautiful picture is of our good friend Mr. R. Haskin, This was the last picture that was made before he left the US.

Deze foto is van onze goede vriend meneer R. Haskin, het was de laatste foto die van hem werd gemaakt voordat hij de V.S. verliet

Mr. Boyers Daughter send us this picture of Lewis Edward Boyer, Jr. She wrote:" Friends, Here is the picture I promised to send you of my father, Lew Boyer, taken as a young man before he went to fight in the war and lost his leg at Duren. We visited your museum when we were in Holland for the Timberwolf 2003 tour and enjoy your website.

He is from Lancaster, Ohio, USA. He was born April 3, 1925. He married a WAC nurse's assistant who helped care for him in the hospital. They raised a family of seven children and have 15 grandchildren. They were married more than 50 years, until his wife died in 2002". Sadly Lew Boyer, died on Saturday, September 11, 2004.

Meneer Boyers dochter stuurde ons een foto van Lewis Edward Boyer, Jr. Ze schreef:" Vrienden, Hier is de foto van mijn vader Lew Boyer die ik jullie beloofd had." "Gemaakt als jonge man voordat hij ging vechten in de oorlog en bij Duren zijn been verloor. We bezochten jullie museum toen we in Nederland waren met de Timberwolf tour van 2003 genieten van jullie website.

Hij komt uit Lancaster, Ohio, USA. Hij is 3 April 1925 geboren. Hij trouwde met een WAC verpleegsters assistente die voor hem hielp zorgen in het Ziekenhuis. Ze stichtten een gezin van zeven kinderen en hebben 15 kleinkinderen. Ze waren meer dan 50 jaar getrouwd, tot zijn vrouw in 2002 stierf." Jammer genoeg stierf Lew Boyer op Zaterdag 11 September 2004.

This picture was send to us by a collector in the Netherlands, he couldn't tell us anything so what we know is what you see.

It is a Signal Company of the 104th infantry Division. If anyone would recognize someone please would you tell us???? We are very curious about this picture.

Deze foto werd ons toegezonden door een verzamelaar in Nederland, hij kon ons verder niets over de foto vertellen dus wat we weten is wat u hier ziet.

Het is een signal compagnie van de 104th infantry Division. Als u hier iemand van kent wilt u het ons dan A.U.B. vertellen???? We zijn erg nieuwsgierig naar deze foto. February 2004 Mr. Randy Maus wrote: My Grandfathers brother was Bernard (Bernie) Maus who was in the 414th Infantry, 104th Division and was killed in action Dec. 6th, 1944.
Prior to being inlisted he was an acrobat performer with great uncle in Chicago. I have learned that there is a story and pictures of him in the Feb. 16th, 1944 issue of the Timberwolf, Bernards Division paper that . Pics show him doing One-hand stand, club juggling on globe and tight wire walking. I would like to know where I could get a copy of this paper for our family history that we are compiling? Now a month later he was so nice to send us this picture of his Uncle.

Begin februari 2004 schreef dhr. Randy Maus: "Mijn Grootvaders broer Bernard (Bernie) Maus was bij de 414de Infanterie, 104de Divisie Hij werd gedood in actie op 6 December 1944. Voordat hij opgeroepen werd was hij optredend acrobaat met een oudoom in Chicago. Er is me verteld dat er een verhaal en een foto's van hem in het Blad "Timberwolf", van 16 februari 1944 staat, (dit was Bernard's Divisie tijdschrift) Op de foto's doet hij een éénhands-handstand Jongleert hij op een globe en is hij aan het koorddansen." Hij schrijft verder" Ik zou graag weten waar ik een kopie van dit tijdschrift kan vinden voor de familie geschiedenis die we aan het samenstellen zijn." Nu een maand later was hij zo vriendelijk ons deze foto van zijn oom te sturen.

Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk