In two languagesin twee talen ......................................11

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

Click the number to Go toGa naar klik op het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 We were so lucky to receive these great Pictures from Mrs. Bornhofft, wife of

We hadden het geluk deze geweldige foto's te ontvangen van mevrouw Bornhofft, echtgenote van

Timberwolf LT. Henry J. Bornhofft Jr. 414th Reg. 104th Division (later Captain) 1984 at age 62

Mrs. Bornhofft said:"a photo of my husband, taken before he went overseas. He later received a battlefield promotion to Captain.

My Husband was critically wounded in Halle, hospitalized a total of 3 years in Germany, France, and ultimately in the U.S. Though not without some disability, he made a remarkable recovery. His men met the Russians a few days after he was shot; the division crossed the Elbe, entered Berlin, and the war was virtually over.

Timberwolf Lt. Henry J. Bornhofft Jr. 414de Reg. 104de Divisie (later Kaptein) 1984 leeftijd 62 jaar

Mevr. Bronhofft schrijft:"Een foto van mijn man, genomen voordat hij over zee ging. Later kreeg hij gedurende de gevechten een promotie tot Kaptein.

Mijn man werd kritish gewond in Halle, lag totaal 3 jaar in het ziekenhuis in Duitsland, Frankrijk en uiteindelijk ook nog in de U.S. hij bleef wat gehandicap, Hij herstelde bijzonder goed. Zijn mannen ontmoetten de Russen een paar dagen nadat hij geschoten was; de divisie stak de Elbe over, ging Berlijn binnen, de oorlog was in principe voorbij.

................................

Beckett - Diserens - Bornhofft..

......

LT. Diserens

LT. Oegniry

?

LT. Oosherki

.....

Beckett

 

General T. Allen with an Aid

Generaal T. Allen met een hulp.

....

We were very pleased to get the following pictures of Mrs. Sebek, she said: "My father's 81st birthday is Feb. 4th and I was hoping to surprise him by getting his army pictures on your web site. He was a member of the Timberwolf 104th Infantry Division, 415 Regiment 3rd Platoon Company D 1st Battalion.
The first picture is of my father PETE BRATELY and his buddy PAUL GERBASICH 1944 at CAMP CARSON, COLORADO.

The second picture is my father PETE BRATELY home on leave from CAMP ADAIR, OREGON, Nov. 25, 1943."


We waren erg blij met deze foto's van mevr. Sebek, ze zei: "Mijn vader viert 4 Februari zijn 81ste verjaardag en nu hoop ik hem te verrassen met zijn soldaten foto op jullie website. Hij was lid van de Timberwolf 104de Infanterie Divisie, 415de Regiment 3de Peloton Compagnie D 1ste Bataljon.
Deze foto is van mijn vader PETE BRATELY en zijn vriend PAUL GERBASICH 1944 in KAMP CARSON, COLORADO.

De tweede foto is mijn vader PETE BRATELY thuis op verlof van KAMP ADAIR, OREGON, 25 Nov. 1943."

Mr. Rice (329th Engr Batallion, Headquarters & Services Co. In H&S Co.) send us the following pictures

Meneer Rice (329th Engr Batallion, Hoofdkwartier & Services Co. In H&S Co.) zond ons deze foto's

.

Rip Rice, a brand new Timberwolf -- 1944

Rip Rice, een splinternieuwe Timberwolf -- 1944

And his Dad -- 1944

En zijn vader -- 1944

.

With his sister Roxanne (Roxie) 1944.

Met zijn zus Roxanne (Roxie) 1944.

....

Rip Rice at his water point near Breda, Oct. 1945

Rip Rice bij zijn waterpunt in de buurt van Breda, Okt. 1945

Photo of Rice in a beret -- near Aachen, Germany

Foto van Meneer Rice met Baret -- in de buurt van Aken Duitland

R. Rice on German plane -- airfield near Halle, Germany.

R.Rice op een Duits vliegtuig -- vliegveld in de buurt van Halle, Duitland.

.

Photo of Rice at another water point, in Delitsch, Germany (about 25 km from Halle)

Foto van R.Rice bij een ander waterpunt in Delitsch, Duitland (ongeveer 25 KM van Halle)

...

Rip with his new P-38, Germany, 1945

Rip met zijn nieuwe P-38, Duitsland, 1945

And then a brand new civilian, January 1946

En dan een splinternieuwe burger, Januari 1946

 

  Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk