In two languagesin twee talen ......................................10

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

Click the number to Go toGa naar klik op het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

Mr. Mansons Grandson wrote: Sgt. Henry Manson, who was with Cannon Company of the 414th Infantry Regiment, 104th Infantry Division. At one time he was the Platoon Sergeant of the 3rd platoon in that company. The photographer was Walter Holland

Mr. Mansons Kleinzoon schreef: Sgt. Henry Manson, was bij de Cannon Company van het 414de Infantery Regiment, 104th Infantery Division. Op een gegeven moment was hij Platoon Sergeant van het 3de peleton in die compagnie. De fotograaf was Walter Holland

Mrs. Detar Roberts send us this picture and she said:" In response to who my father was. John "Jack" Detar Co. I - 413th
104th Infantry Division (Timberwolf)

Mevr.Detar Roberts stuurde ons deze foto en zei:" Als reactie op wie mijn vader was. John "Jack" Detar Co. I - 413de
104de Infanterie Divisie (Timberwolf)

She showed us more things of her father and we wanted to add this.

We had never seen a certificate like this and think it shows that Mr. Detar was a very good soldier.

Ze liet ons nog meer dingen zien maar wij wilden dit toevoegen.

We hadden nog nooit zo'n certificaat gezien en denken dat het laat zien dat hij een erg goede soldaat was.

On Ebay we found the a picture. ----- Op Ebay vonden we een foto.

WW2 104th Inf Div Motorcycle Photo WO 2 104de Inf. Div. Motorfiets foto.

When asked if the seller knew he wrote:" I will enclose three other motorcycle photos from the 104th for you (no cost). I do not know who took the photos or who is in them. I had the 104th album that I sold last year. These photos were in that album and were extras."

Toen we vroegen of hij ze kende schreef hij:"Ik zal nog 3 foto's bijsluiten van de 104de voor jullie (geen kosten). Ik weet niet wie de foto's nam of wie erop staan. Ik had een 104de album dat ik verkocht vorig jaar. Deze foto's zaten daar ook in maar dit waren dubbele."

...

OUR QUESTION NOW IS: ........ ONZE VRAAG IS NU:

Who knows these men???? ................... Wie kent deze mannen????

Today we are so very happy, after a long time of no pictures at all, Mr. Frank Cammarata emailed us and said:"here some pictures of my father he was in 414/L".

Vandaag waren we zo gelukkig, na een lange tijd geen een foto gekregen te hebben emailde meneer Cammarata ons en zei:"Hier enkele foto's van mijn vader, hij diende in 414/L"

The one in the center is my father, he was a PFC.

Mijn vader staat in het midden, hij was soldaat 1e klas.

 ...

Here Mr. Cammarata is the one on the left with the pistol in his hand.

Hier staat meneer Cammarata links met een pistool in de hand.

Alain Batens send us this picture: Germany Spring 1945 - Teaching instructions with the B.A.R. - From Left to Right: - Pvt. Jack REED, Lt Herbert GREWING - Pvt. Curtis NEWTON - Pvt. Pete DODSON - Pvt. Hilton POLK (The last three are 'Negro' replacements) Do you recognize the Timberwolf Shoulder badges? For more explanation see our TIMBERWOLF UP FORUM

Duitsland lente 1945 - instructieonderricht met de B.A.R. - van L > R - Pvt Jack REED, Lt Herbert GREWING - Soldaat Curtis NEWTON - Soldaat Pete DODSON - Soldaat Hilton POLK (de laatste 3 = 'neger' "vervangers" herkennen jullie de Timberwolf schouder kentekens ?)

Voor meer uitleg zie ons TIMBERWOLF UP FORUM

Mid 2002 Mr. Neptuth wrote in our Forum:

I picked up a picture on eBay, it shows "Negro soldiers" of the 104th in April 1945 in Scherfede/near Paderborn/Germany. But I don't have the copyright, I just copied it from that auction (according to eBay rules I'm not allowed to bit for anything related to WW2, as I'm from Germany). I live close to Nörten (picture with the swastika flag on page 2). (we don't know where the picture went but if anyone who bought it objects to it being exposed here we'll remove it at once)
Medio 2002 schreef meneer Neptuth in ons Forum:

Ik heb een foto gevonden op ebay, er staan "Neger" soldaten op van de 104de in April 1945 in Scherfede/ bij Paderborn/Duitsland maar ik heb niet het copy right ik copieerde het gewoon van de veiling, Ik heb hem gewoon gecopieerd (Volgens de eBay regels heb ik niet het recht om op iets van de tweede wereld oorlog te bieden omdat ik uit Duitsland kom.) Ik woon dicht bij Nörten (Foto op de Swastika vlag op Pagina twee.) (we weten niet waar de foto naartoe gine maar als iemand die hem gekocht heeft bezwaar heeft dat hij in dit album staat, horen we dat graag, hij wordt dan meteen verwijdert)

 

(tekst:)They captured 24 SS troopers. Germany - Lined up in the road just outside the little town of Scherfede is a Negro Platoon of the 104th Division which captured 24 SS troopers near this spot. All volunteers, They are one of the few Negro platoons serving with white divisions on the western front. Ny CHI Credit line (ACME) 4/17/45 (EO)

(Mr.Neptuth)The picture must have been taken in the first days of April 1945, not 4/17/45 (that might be the date when the photo was released or something like that). They belonged to "SS-Panzerbrigade Westfalen".

Einbeck, my hometown, was liberated by the 83rd Inf.Division. My interest are the final days of the fightings between the Ruhr pocket and the Harz mountains, so Iīm looking for anything about the 83rd + 104th Infantry Division and the 3rd Armored Division. I went to Nörten, Actualy it is Nörten-Hardenberg" hoping to find the place where the Swastika picture was taken, but I couldnīt find it.

(tekst bij foto) Ze namen 24 SS soldaten Gevangen. Duitsland - opgesteld in een rijen op straat in de kleine stad Scherfede is een "Neger" Peloton van de 104de Divisie dat 24 SS Soldaten gevangen nam hier vlakbij. Allen zijn vrijwilligers, Ze zijn een van de weinige "Neger" Pelotons die met een "witte" divisie dienen aan het westelijke front. NY CHI Credit regel (ACME) 4/17/45 (EO)

(Meneer Neptuth merkt op) De foto moet genomen zijn op een van de eerste dagen van April 1945, niet op 4-17-45 (dat zal wel de datum zijn dat de foto werd gebruikt of zo.) Ze waren van de "SS-Panzerbrigade Westfalen".

Einbeck, waar ik woon werd bevrijd door de 83de Infanterie Divisie. Mij interesseren de laatste dagen van de gevechten tussen de Ruhr en het Hartz Gebergte, Dus ik zoek naar alles van de 83de + 104de Infanterie Divisie en de 3e gepantserde Divisie. Ik ging naar Nörten Eigenlijk is het "Nörten-Hardenberg" in de hoop de plaats te vinden waar de foto van de Swastica vlag op pagina 2 van dit album werd gemaakt maar kon het niet vinden.


(again send by mr. Nephuth)Picture of a Timberwolf soldier in front of a destroyed German "Jagdtiger" tank ("Timberwolf" patch on the uniform). The photo was taken outside the village of Offensen (near Uslar), near my home

(ook weer gestuurd door Dhr. Nephuth) Foto van een Timberwolf Soldaat voor een vernietigde "Jagdtiger" tank ("Timberwolf" patch op het uniform) De foto is gemaakt buiten het dorpje Offensen (bij Uslar), bij mij in de buurt.

Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk