Dit is waarschijnlijk de allereerste Vissia motor. De motor heeft gloeibuisontsteking. De inlaat is verlengd en komt uit in de voet van de motor, iets wat wel vaker voorkomt bij zeer oude motoren.

This is probably the first Vissia ever made. It is a hot-tube engine.

The intake is extended and ends in the foot of the engine, this is not rare in really old engines.

Meneer Vissia in de werkplaats

Mr. Vissia in his workshop

Een Vissia motor van ongeveer 1909-1910, met laagspanningsmagneet. Op de machine plaat staat:

"A.Vissia Motorenfabriek Roosendaal (NB.)".

Het nummer is op de foto niet te ontcijferen, wel is zeker dat er 3 cijfers op staan. Let ook op het merkwaardige smeertoestel om de drijfstang te smeren.

A Vissia Engine from 1909 - 1910 with low tension magneto. On the engines the plate reads:

"A.Vissia Motorenfabriek Roosendaal (NB.)".

We can't read the actual digits but there are 3 numbers on it. Look also at the strange lubrication system for oiling the rod

Een van de zussen van meneer J. Vissia bij 'n zo te zien grote Vissia motor in aanbouw.

One of Mr. Vissia's sisters standing next to a Vissia engine that is being build, a large one by the look of it.

Een foto van een Vissia motor die we in het plaatselijke archief vonden, net geinstaleerd zo te zien.

A picture of a Vissia Engine we found in a local archive, just installed by the looks of it.

Een smeedhamer op de voorgrond, verder allemaal machinerien in de werkplaats van motorenfabriek Vissia.

A forging hammer in the foreground and all sorts of other machinery in the Vissia Engine Factory.

De 16 pk Vissia die ze zelf in gebruik hadden, let op de drijfriemen waar een plank onder moest.

The 16 hp Vissia for their own use, watch the driving belts in front of the door, where the plank was "needed?".

Zo zag het er in die dagen uit. Veel personeel en heel veel werktuigen

And this is how it looked like in those days, a lot of workers and many tools.

 

Klik hier om terug te gaan naar het verhaal

Click here to go back to the story